เอสซี แอสเสท สานต่อโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 3 ส่งเสริมการแบ่งปันและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่คนในสังคม

86

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลนครนครรังสิต จัดโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 3 ภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” ภายใต้แนวคิด Quality Ecosystem โดยเชิญชวนลูกค้า  พนักงาน  คู่ค้าของ SC บริจาคเสื้อผ้าสภาพดี ลดปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้ และของใช้ล้นบ้าน เพื่อส่งต่อให้ผู้รับกว่า 300 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเทศบาลนครรังสิต

ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักการคลัง สำนักการช่าง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และกองสวัสดิการทางสังคม ด้วยรูปแบบ Pop-up Store เพื่อให้ผู้รับมีโอกาสเลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และ ของใช้ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน ผ่านการจำลองประสบการณ์การช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า นอกจากส่งเสริมคุณค่าของการแบ่งปัน ที่สำคัญคือ รอยยิ้มแห่งความสุขของผู้คนในสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี ฯ และตอกย้ำความเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน Lively Neighbourhood ณ เทศบาลนครังสิต เร็วๆ นี้