ป้องกัน หรือซ้ำเติม

26

http://www.natethip.com/news1.php?id=110

ที่มา : เนตรทิพย์กระพริบข่าวร้อน

www.mitihoon.com