UNIQ คว้างานขุดคลองชลประทานจ.อยุธยา 2.75 พันล.- แบ็คล็อกพุ่ง

407

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น หรือ UNIQ โดย “นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เปิดเผยว่า กิจการร่วมค้า “ยูเอ็น-เอเอส” ซึ่งประกอบด้วย UNIQ และ บริษัท อสิตากิจ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมชลประทานในการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มูลค่า  2,758,085,300  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ด้าน “บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)” เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ  “เก็งกำไร” หุ้น  UNIQ ราคาเหมาะสมที่ 7.20 บาทแม้ผลงานไตรมาส 2/63 จะอ่อนตัวลง แต่ปัจจุบัน UNIQ มีงานใหม่ที่รอเซ็นสัญญา 2 โครงการ หลักๆมาจาก 2 โครงการ คือ รถไฟไทย-จีนสัญญาที่ 4-6 (ช่วงพระแก้ว-สระบุรี) วงเงิน 9.4 พันล้านบาท ,โครงการ ขุดคลองระบายน้ำหลากบางบาล วงเงิน 2.7 พันล้านบาท (เซ็นฯแล้ว)

ทั้งนี้ยังมีงานที่ UNIQ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดอีก 3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมที่ชุมชนบางศรีเมือง ระยะ 2 ,โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟใต้ดินส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีม่วง,งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 เส้นทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 โดยมีวงเงินก่อสร้างทั้ง 3 โครงการราว 2.8พันล้านบาท บริษัทจะมีมูลค่างานใหม่ที่เซ็นสัญญาภายในปี 63 โดยรวม 1.5 หมื่นล้านบาท หากเป็นไปตามคาด UNIQ จะมีงานในมือรองรับรายได้ ณ สิ้นปี 63 ราว 2.2 หมื่นล้านบาท

www.mitihoon.com