SEAOIL บุ๊กแหล่งน้ำมันแห่งใหม่ ดันผลงานวิ่งทำนิวไฮ (24/08/63)

1283

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ซีออยล์ หรือ SEAOIL ทำธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ทางทะเลและทางบก ให้แก่ลูกค้าภายในและต่างประเทศ โดย “นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งสัมปทานบนบกแปลง L53/48 ของบริษัทร่วมค้า “บ.แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด หรือ POES”ว่า

เร่งเครื่องธุรกิจเต็มสูบ          

ภายหลังการค้นพบนํ้ามันดิบ “ทางตอนเหนือ” ของโครงสร้างธรณีวิทยา L53-DD ด้วยหลุมสํารวจ L53-DD1แล้วนั้น ซึ่งใน “ทางตอนใต้” ให้ทำการขุดหลุม L53-DD7 ซึ่งก็ได้ค้นพบชั้นหินกักเก็บนํ้ามันรวม 4 ชั้น แสดงให้เห็นว่าชั้นหินกักเก็บทุกชั้นมีขอบเขตที่ต่อเนื่องจาก “ทางตอนเหนือ” ไปตลอดจนครอบคลุมโครงสร้าง “ทางตอนใต้”

โดยหลุม L53-DD7 นี้เป็นหลุมที่ 3 ซึ่งเป็นหลุมสุดท้ายในแผนการขุดเจาะในเฟสที่ 2 ของปี 63 ซึ่งหลุมแรก คือ L53-BB1 พบนํ้ามันดิบ 3 ชั้น และ หลุมที่2 คือ L53-DD8 ค้นพบนํ้ามัน 3 เมื่อนําแท่นขุดเจาะออกจากฐานแล้ว บริษัทจะเริ่มเตรียมการผลิตจากหลุม L53-DD7, L53-DD8, L53-BB1 และหลุม L53-AA2 ต่อไป

ขุดเจาะน้ำมันแหล่งใหม่

ดังนั้นแผนการดําเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 63 บริษัทจะขุดเจาะในเฟสที่ 3 ซึ่งจะมีหลุมสํารวจไม่น้อยกว่า 1 หลุมและหลุมสําหรับการอัดนํ้าที่มาจากการผลิตไม่น้อยกว่า 1 หลุม โดยจะเริ่มการขุดเจาะก่อนสิ้นปี 63 ส่วนแผนการผลิตจะมีอัตราเฉลี่ยรวมที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจากจํานวนหลุมที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้น และความสามารถในการบริหารจัดการนํ้าที่มาจากการผลิตที่ดีขึ้น

โดยเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก ที่มีปริมาณการขายนํ้ามันดิบเฉลี่ยรวม 2,241.52 บาร์เรลต่อวัน คิดตามสัดส่วน 49.99% ที่ถือครองโดยบริษัท มีอัตราเฉลี่ยรวม 1,120.53 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งมีอัตราสูงกว่าอัตราเฉลี่ยรวมของปี 62 โดยผลประกอบการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ หลังการลงทุนขุดเจาะสํารวจด้วยงบประมาณสูงถึง 5.2 ล้านเหรียญ

กำไรนิวไฮ-เป้า5บาท

ด้าน “แหล่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์” เปิดเผยว่า แนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น  SEAOIL เพราะนอกจากการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมแล้ว บริษัทยังแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว  ไม่เพียงเท่านั้น SEAOIL จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า POES มากขึ้นด้วย

ดังนั้นทั้งปี 63 คาดผลงานจะเติบโตเทิร์นอะราวด์ ซึ่งทั้งกำไรสุทธิและรายได้จะเติบโตทำนิวไฮในรอบหลายปี ภายหลังจากปี 62 สามารถพลิกทำกำไรสุทธิได้ในรอบหลายปีที่ 60.85 ล้านบาท  แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 5 บาท

www.mitihoon.com