“ธนวรรธน์” ชี้โครงการ “คนละครึ่ง”จะให้ผลดีที่สุดต้องเปิดโอกาสให้ “หายเร่แผงลอย”ก่อน

714

มิติหุ้น-นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่า มาตรการที่รัฐบาลจะเปิดเว็บไซต์ คนละครึ่ง ให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 15 ล้านคน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา คนละ 3,000 บาท เพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้า โดยภาครัฐจะออกให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า เป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น เป็นมาตรการที่ดี เพราะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้ทุกกลุ่ม และจะทำให้เกิดการใช้จ่ายจริง

 

แต่ที่ยังต้องติดตามคือ เงื่อนไขของการเปิดให้ร้านค้าเข้าร่วมมาตรการนี้ ส่วนตัวมองว่า หากจะช่วยเหลือให้ถูกจุด ควรเปิดโอกาสให้หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็ก มีโอกาสเข้าถึงได้ก่อน เพราะตามหลักเศรษฐศาสตร์ หากจะกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการบริโภค ก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งมันจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที

www.mitihoon.com