แนวรับต้าน SET & S50U20 ประจำวัน และ TD SCAN

100

11/09/2020 แนวรับต้าน SET & S50U20

TD SCAN

TD BUY #9

ADVANC* GPI ITEL-W1 LH MINT-W6 NBC SENA

TD BUY #13

BAFS BIZ EGCO GCAP KTB

TD SELL #9

AMC EASON ICHI PM

TD SELL #13

N/A

โดยม้าเฉียวดูหุ้น The Future

www.mitihoon.com