‘ส. ขอนแก่น’ MOU คณะบัญชี จุฬาฯ ปั้นโมเดลการศึกษาเชิงปฏิบัติ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘พัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น”

105

มิติหุ้น – นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (ซ้าย) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นต้นแบบของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงก่อนมุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพให้กับนิสิต โดย ส. ขอนแก่น ได้จัดอบรมพิเศษถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ขอ’ผู้ประกอบการ และสนับสนุนรถฟู้ดทรัค (Food Truck) ภายใต้แบรนด์ ‘แซ่บ คลาสสิก’ และ ‘ข้าวขาหมูยูนนาน’ ซึ่งเป็นเสมือนร้านอาหารเคลื่อนที่ที่ถูกสุขลักษณะ สะดวกเข้าถึงง่ายและเหมาะกับไลฟ์สไตส์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เพื่อปลูก ฝังแนวคิดการส่งมอบอาหารไทยที่ดีแก่สังคม ส่งเสริมเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการจริงและการบริหารจัดการธุรกิจผ่าน Food Truck ให้กับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

www.mitihoon.com