RT จับมือ APM PST เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.อุดรธานี

53

มิติหุ้น –  นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ นายธีรยุทธ    ชูศิลป์ และ นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง กัจำด (มหาชน) (RT) พร้อมด้วย  นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน  และนายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ  ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น RT แก่นักลงทุน จ.อุดรธานีโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก

www.mitihoon.com