CWT มีข่าวดีสำหรับแฟนคลับ

483

มิติหุ้น-ข่าวดีสำหรับแฟนคลับ CWT หรือ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรับหลักทรัพย์ CWT-W5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้เริ่มซื้อขายได้ในวันที่ 8 ต.ค.63 นี้ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดอายุ 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น เคาะราคาดีสะท้อนไปถึงโอกาสการขยายตัวของบริษัท ที่ทุกธุรกิจจะโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต เห็นได้ตั้งแต่ตอนนี้ที่ทั้งธุรกิจฟอกหนังและธุรกิจโรงไฟฟ้าปรับตัวรับวิกฤตได้ฉับไว รวมทั้งธุรกิจต่อรถ-เรือไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่จับตามอง ทุกนวัตกรรมพัฒนาและดำเนินไปได้สวย งานนี้ถ้าไม่ใช้สิทธิจับจอง CWT-W5 ไว้ก่อนคงถือว่าพลาด

www.mitihoon.com