‘NRF’ เทรด SET วันแรก ราคาเหนือจองกว่า 96.74%

67

 นางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายแดน ปฐมวาณิชย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีระพงษ์ ลอรัชวี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล (ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF นางสาววีณา เลิศนิมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking
นางดาริน กาญจนะ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ NRF โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย  (ที่ 4 จากซ้าย)  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงาน
ผู้ออกหลักทรัพย์  ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งราคาหุ้น NRF เปิดการซื้อขายวันแรกที่ราคา 9.05 บาทต่อหุ้น
เพิ่มขึ้น 96.74% จากราคาจองซื้อ IPO ที่หุ้นละ 4.60 บาท