HMPRO มูลค่าหุ้นที่น่าดึงดูดใจ

607

มิติหุ้น-บล.กสิกรไทย ระบุว่า HMPRO จะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งจะช่วยกระตุ้น การบริโภคของผู้มี รายได้ระดับกลางถึงสูง

คงคำแนะนำ “ซื้อ”ราคาเป้าหมายเดิมที่ 17.0 บาท อิง ด้วย PER ที่ 32.2 เท่า ของ EPS ปี 2563 หรือ 1.0SD มากก ว่า PER เฉลี่ยในอดีต ราคาหุ้นที่ปรับลดลง ราว10% YTD ช่วยเพิ่ม upside ต่อราคาเป้าหมายของเรา และสะท้อนว่าราคาหุ้น ขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่

ประมาณ 0.5SD มากกว่า PER ล่วงหน้าเฉลี่ยในอดีต

www.mitihoon.com