ตลท. ทอดผ้าป่าต้นไม้ เรียนรู้ ป่า-น้ำ-ชุมชน-อากาศ วัดดอยอินทรีย์ เชียงราย

65

 

มิติหุ้น-โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทอดผ้าป่าต้นไม้ และปลูกป่า ณ วัดดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย ภายใต้โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมให้พนักงานเรียนรู้ความสัมพันธ์ของ ป่า-น้ำ-ชุมชน-อากาศ ที่สร้างสมดุลให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ภาคสังคม และผืนแผ่นดินไทย

www.mitihoon.com