บ้านปูฯ หนุนกำลังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ส่งมอบหน้ากาก N-95 และชุด PPE แก่โรงพยาบาลชายแดน จ.ตาก มูลค่า 2.8 ล้านบาท 

79

  

มิติหุ้น-แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว จากการที่ทุกภาคส่วนร่วมกับปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่างๆ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านยังคงเพิ่มสูง รวมไปถึงบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศไทยซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีการเดินทางเข้าออกอย่างต่อเนื่องยังคงมีความเสี่ยง 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว จึงส่งมอบหน้ากาก N-95 ชุด PPE อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ และเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 2,758,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล แห่งในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลอุ้มผาง และโรงพยาบาลท่าสองยาง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุน  การทำงานและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของแพทย์และพยาบาลระหว่างการสุ่มตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อตามมาตรการการคัดกรองของภาครัฐ

การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาคในครั้งนี้ เป็นภารกิจภายใต้กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19 มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปูฯ 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

 

www.mitihoon.com