ZENอวดกำไรQ3 พุ่ง 105 %

105

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN)โดยนางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี เปิดเผยว่า กำไรไตรมาส3/63ที่ 45.54 ลบ.เพิ่มขึ้น 105.59 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 22.15 ลบ. โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การดำเนินมาตรการการบริหาร ต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (2) การได้รับส่วนลดค่าเช่าพื้นที่ย้อนหลังสำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการการล็อกดาวน์และไม่ได้รับส่วนลดในช่วงไตรมาสที่ 2

ขณะที่รายได้ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 679.4 ลบ.ลดลง 14.3% มาจากการลดลงของรายได้จากการขายอาหารแล้เครื่องดื่มซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ถึงแม้ว่าร้านอาหารในกลุ่มเกือบทั้งหมดได้กลับเข้ามาเปิดให้บริการและยอดขายมีทิศทางที่ฟื้นตัวขึ้นแล้ว แต่จำนวนผู้ใช้บริการยังไม่กลับเท่ากับช่วงก่อนระบาด ทั้งนี้ในไตรมาส3/63 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นสัดส่วน 95 %

ขณะที่ยอดขายจากการบริการจัดส่งอาหาร และยอดขายธุรกิจอาหารค้าปลีกเพิ่มมากขึ้นจากการกระตุ้นยอดขายผ่านช่อทางดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังได้รับผลบวกจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด-19 ทำให้ยอดขายบริการจัดส่งอาหารในตไรมาส3/63 เพิ่มขึ้น 43 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีสัดส่วนยอดขายจากบริการจัดส่งอาหารต่อรายได้จากการขายอาหารและเคร่องดื่มรวม เพิ่มขึ้น 4 % ในไตรมาส 3/63 เป็น 6.7 % ส่งผลให้ยอดขายธุรกิจอาหารค้าปลีกในไตรมาส 3/63 เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 45 % และงวด 9 เดือนยอดบริการจัดส่งอาหารเพิ่มขึ้นจาก 59.1 ลบ. เป็น 160.4 ลบ. เพิ่มขึ้น 101.3 ลบ. หรือ 171.4 % ยอดขายธุรกิจอาหารค้าปลีกเพิ่มขึ้นจาก 18.5 ลบ. เป็น 36 ลบ. ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 17.5 ลบ. หรือ 94 %

ส่งผลให้งวด 9เดือนแรก 62และปี 63 กำไรสุทธิลดลงจาก 87.4 ลบ.เป็นขาดทุน 79.6 ลบ.ตามลำดับ ลดลง 167.1 ลบ. หรือ 191.1% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียรายได้จากธุรกิจร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการ การล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19ในช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 63 ส่งผลอัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 3.8% เป็น -4.8%

www.mitihoon.com