TKN ยอดขายสหรัฐโต 50 % ดันกำไรQ3แตะ 88.90ลบ.

232

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) โดยนายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไรสุทธิไตรมาส3/63 ที่ 88.9 ลบ. เพิ่มขึ้น 29 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรที่มีกำไร 68.69 ลบ. ทั้งนี้เมื่อเทียบสัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายเพิ่มขึ้น 3.7 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้กำไรงวด 9 เดือน 263.5 ลบ.คิดเป็น 8.5 % ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 2 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท งวด 9 เดือน พบว่ามีกำไรสทุธิ 325.3 ลบ. เพิม่ขึ้น 13.1 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ได้รับผลกระทบจากอัตสาหกรรมท่องทเยวในประเทศส่งผลให้เกิดผลขาดทุนในบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจรีเทลและร้านอาหาร (ร้านเถ้าแก้น้อยแลนด์ และข้าวแกงกะหรี่ฮิโนยะ) มากกว่า 50 ลบ.

ขณะที่รายได้ของบริษัทงวดไตรมาส3/63 ที่ 978.7 ลบ. ลดลง 22.8 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและงวด 9 เดือนมีรายได้ 3,100.2 ลบ. ลดลง 19.5 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งตลาดในประเทศเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว และตลาดต่างประเทศในช่วงที่มีความรุนแรงในประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะที่จีนรายได้จากการขายคิดเป็น 40 %  จากรายได้จากการขายราว ซึ่งยอดขายลดลง 8.7 % แต่ตลาดสหรฐัอเมริกาเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า 50% เป็นผลจากการุกตลาดช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของบริษัทในเครือ (Taokaenoi USA Inc.)

www.mitihoon.com