TPIPP กำไร Q3 ดีขึ้นใกล้กับลโบรกคาด

175

มิติหุ้น-บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) ผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า TPIPP ประกาศผลประกอบการ 3/63 มีกำไรที่ดีขึ้น 1,206 ลบ. เพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อน,  และเติบโต 10%  ใกล้เคียงกับที่เราคาดหมายไว้เท่ากับ 1,225 ลบ. กำไรที่ดีขึ้นได้แรงหนุนจากปริมาณขายไฟรวมเพิ่มขึ้นเป็น 615 ล้านหน่วย  เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสก่อน และ เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น รวมแล้วมูลค่ายอดขายจะเพิ่มเป็น 3,011 ลบ. เพิ่มจึ้น 8%จากไตรมาสก่อน , และเพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ) อัตรากำไรขึ้นต้นอยู่ในเกณฑ์ดี 46.0% เทียบกับ 44.6% ในไตรมาสก่อน และ 46.5% ในปีก่อน  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารควบคุมได้ดี 108 ลบ.  ลดลง 16% จากไตรมาสก่อน และ ลดลง 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ส่วนดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มเป็น 87 ลบ. เพิ่มขึ้น 55% จากไตรมาสก่อน และ เพิ่มขึ้น 41% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) จากการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น  รวมแล้ว 9 เดือนแรก มียอดขายรวม 8,340 ลบ. เติบโต 8% และ มีกำไรสุทธิ 3,345 ลบ.

ส่วนแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/63 คาดจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง จากการเพิ่ม Boiler ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น  รวมแล้วปีนี้คาดจะประคองตัวได้  ประเมินรายได้ 11,276 ลบ. โต 7% และ มีกำไร 4,584 ลบ. ติดลบเล็กน้อย 1%  ยอดขาย และ กำไร 9 เดือนแรกจะคิดเป็น 74% และ 73% ของประมาณการทั้งปีตามลำดับ  เรายังคงประมาณการ

ด้านราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขาย P/E ปี 63 ต่ำ 7.8 เท่า และ ปันผลดี 6.4% (สมมติปันผล 50% ของกำไร) คงแนะนำ ซื้อลงทุน  จึงประเมินราคาเป้าหมาย ด้วยวิธี DCF (WACC = 8.4%) ได้เท่ากับ 5 บาท

www.mitihoon.com