สัมภาษณ์พิเศษ: กสทช.สนับสนุนให้ความรู้ ใช้ 5G อย่างเหมาะสม

245