กทปส.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยรับ 5G ปี 64 วงเงิน 1.1 พันลบ.

158