บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะลงทุนโค้งสุดท้ายกองทุนลดหย่อนภาษี SSF-RMF ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ ตอบโจทย์นักลงทุน

629

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีได้มีนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ให้ความสนใจลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนประเภท Super Savings ชนิดเพื่อการออม (SSF) โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอขายกองทุนทั้ง ประเภทรวมกันมากที่สุดในอุตสาหกรรมถึง 32 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนหุ้นทั้งในและต่างประเทศ กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล

สำหรับกองทุนรวม RMF แนะนำ กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3) เน้นลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในกองทุนที่มีการบริหารแบบยืดหยุ่น และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMPOP) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Global Demographics Funds ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัย เทรนด์สุขภาพ การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ หรือการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นตามขนาดของประชากร เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนไปกับธุรกิจที่เติบโตไปตามเทรนด์ของประชากรโลก

ส่วนกองทุนรวม SSF แนะนำ กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (SCBLT2-SSF) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีความมั่นคงสูง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย และยังคงชอบนโยบายการลงทุนในรูปแบบ LTF เดิม และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น Low Volatility (ชนิดเพื่อการออม) (SCBLEQ-SSF) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพปัจจัยพื้นฐานดีผันผวนต่ำ ปัจจุบันมีการกระจายการลงทุนในหุ้น 70 – 90 ตัว กระจายการลงทุนไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มไอที การเงิน เฮลท์แคร์ และสินค้าฟุ่มเฟือย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นโลกที่มีความผันผวนต่ำ ช่วยลดความเสี่ยงเมื่อตลาดขาลง

“ช่วงนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปีแล้ว นักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็มิควรนิ่งนอนใจ การลงทุนด้วยเป้าหมายระยะยาวเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะช่วยสร้างวินัยในการออมระยะยาวให้กับนักลงทุน เพราะนอกจากจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว การถือครองยาวยังจะช่วยลดโอกาสการขาดทุนเมื่อครบกำหนด รวมถึงการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผลตอบแทนในระยะยาวมีเสถียรภาพมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเลือกกองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนและความเสี่ยงที่รับได้ของตนเองด้วย” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ลงทุนในกลุ่มกองทุน RMF และ SSF ภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563 จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) คืนมูลค่าสูงสุด 1,000 บาทด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF/SSF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด กด หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.link/rmf-ssf