BBL ไฟเขียวรวมสาขากับ‘ธนาคารเพอร์มาตา’-ขึ้นTOP10 แบงก์อินโดฯ

145

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL โดย “นายชาติศิริ โสภณพนิช” กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ธนาคารได้รวมสาขาในประเทศอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารเพอร์มาตาอย่างเป็นทางการแล้ว โดยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (OJK) มีผลตั้งแต่วันที่ 21ธ.ค.63

โดยการรวมสินทรัพย์และหนี้สินที่มีคุณภาพของสาขาธนาคารกรุงเทพในประเทศอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารเพอร์มาตาในครั้งนี้ ทำให้สถานะของธนาคารเพอร์มาตาขยับขึ้นเป็นธนาคารขนาดใหญ่ 1 ใน 10 ของอินโดนีเซีย และเมื่อได้รับการยืนยันจาก OJK ธนาคารเพอร์มาตาจะเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม BUKU IV ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ระดับสูงสุดจากการจัดระดับโดยธนาคารกลางแห่งอินโดนีเซียตามขนาดของเงินทุน โดยมีเงินทุนรวมกว่า 30 ล้านล้านรูเปียห์ (63,332 ล้านบาท)

การผนวกสาขาของธนาคารกรุงเทพในอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารเพอร์มาตา เป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามแผน หลังจาก ธนาคารกรุงเทพ เข้าซื้อกิจการ ธนาคารเพอร์มาตา เสร็จสมบูรณ์ในเดือนพ.ค.63 และเข้าถือหุ้น 98.71% หลังดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของเพอร์มาตาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 ต.ค.63

“การรวมสาขาของธนาคารกรุงเทพในประเทศอินโดนีเซียเข้าเป็นทีมเดียวกับธนาคารเพอร์มาตา ถือเป็นการรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคารเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในฐานะธนาคารที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของอินโดนีเซีย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ธนาคารเพอร์มาตาพร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินทั้งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวและยามผันผวน” นายชาติศิริ กล่าว

ขณะนี้ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพในอินโดนีเซีย คือ ลูกค้าของธนาคารเพอร์มาตา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ และด้วยเครือข่ายบริการที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างหลากหลาย เช่น บริการสำหรับลูกค้าบุคคล บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ ชะรีอะฮ์ รวมถึงนวัตกรรมด้านบริการธนาคารดิจิทัล และบริการด้านสินเชื่อในสกุลเงินรูเปียห์

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพจะทำงานร่วมกับธนาคารเพอร์มาตาเพื่อประสานความร่วมมือในการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ โดยผสานจุดแข็งด้านเครือข่ายในประเทศและภูมิภาคระหว่างสองธนาคารเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่า ให้ลูกค้าในภูมิภาคสามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในอินโดนีเซียได้มากขึ้น ในขณะที่ลูกค้าในอินโดนีเซียสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายต่างประเทศเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ

www.mitihoon.com