PRECISE” เพิ่มกำลังการผลิต ติดตั้งโรบอทเสริมแกร่ง ก้าวสู่ Factory 4.0

107

มิติหุ้น – บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด หรือ (Precise Electro-Mechanical Works Co., Ltd.; PMW) ภายใต้สายธุรกิจ Power Distribution & Energy Management ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ภายใต้ธรรมภิบาลและความเป็นมืออาชีพ จากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่มีอัตราการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูงและมีความต้องการมากขึ้น บริษัทฯจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนากระบวนการผลิตที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาเป็นตัวขับเคลื่อนการผลิตสินค้า เป็นการตอกย้ำภาพของการเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการเป็น Factory 4.0 อีกด้วย

นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด (PMW) เปิดเผยว่า “พรีไซซ เป็นบริษัท ที่ไม่หยุดพัฒนาและมุ่งสร้างสรรค์ให้สถานประกอบการของบริษัทหรือโรงงานการผลิตทั้งหมด  หันมาใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสม ในการวางแผนและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่านนโยบาย Factory 4.0 หรือ Smart Factory คือการนำระบบปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ (AI) และหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนต่าง ๆ ของโรงงาน ไม่เฉพาะแค่ในส่วนของการผลิตเท่านั้น แต่เป็นการใช้ระบบอัจฉริยะเพื่อควบคุมการทำงานในหลายระบบ อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานของพนักงาน ที่จะควบคุมระบบอัจฉริยะ Factory 4.0 ให้ทำงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

“พรีไซซ มีการส่งเสริมแนวคิด Factory 4.0 มาตลอดหลายสิบปี จากวิสัยทัศน์ที่มองเห็นถึงแนวทางและประโยชน์ของส่วนรวมในการเข้าสู่ความเป็น SMART หรือ ความเป็นอัจฉริยะในทุก ๆ ด้าน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างประโยชน์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีการคิดวางแผนลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของสายงานผลิตชิ้นส่วน งานโลหะ เช่น ตู้ไฟฟ้า ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า ตัวถังอุปกรณ์ไฟฟ้า และเคสของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโลหะ โดยการนำระบบการวางแผนผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ และยังมองหาโอกาสปรับปรุงเครื่องจักรเก่า โดยการติดตั้ง sensor, Jig  & Fixture และหุ่นยนต์หยิบจับเคลื่อนย้าย Handling ให้กลายเป็นระบบผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดในสายการผลิตนี้ สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Manufacturing Execution System) เมื่อมีการปรับปรุงโดยการนำทั้งระบบ AI และหุ่นยนต์อัตโนมัติมาใช้แล้ว ผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนนี้ยังสร้างคุณประโยนช์ต่อบริษัทฯมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการบริหารต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นทั้งในแง่ของค่าแรงงานและค่าวัตถุดิบ ช่วยลดอาการบาดเจ็บของพนักงานในสายการผลิตที่อาจมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเครื่องจักร  ระบบ Factory 4.0 นี้เป็นสวนหนึ่งของการก้าวไปสู่ความสำเร็จเท่านั้น พรีไซซยังมีแผนการลงทุนปรับปรุงและพัฒนาต่อไปอีกโดยไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่ Smart Factory โรงงาน 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ” นายเกตินาท กล่าวปิดท้าย

www.mitihoon.com