NDR ห่วงใยสุขภาพพนักงานและสังคม ร่วมสกัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานกว่า 600 คน รับการตรวจก่อนเริ่มงาน

78

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยว่า บริษัทฯได้มีคำสั่งและให้เตรียมมาตรการเข้มข้นในการรับมือการระบาดของโควิด-19 ที่กำลังระบาดรุนแรงในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่โซนสีแดงที่ต้องทำการควบคุมอย่างเข้มข้น โดยบริษัทฯได้คำนึงถึงสุขภาพของพนักงานและสังคมเป็นสำคัญ จึงได้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคนโดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประสานไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อมาตรวจคัดกรองโควิด-19 ซึ่งเป็นการตรวจที่ได้มาตรฐานและจะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

“หลังจากหยุดยาว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้มีพนักงานของบริษัทฯส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา และอีกส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอยู่พอสมควร ดังนั้นการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันแรกก่อนเข้าทำงาน จะเป็นการป้องกันและช่วยสกัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

กรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้บริษัทฯยังคงใช้มาตรการที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของฝ่ายสื่อสารการตลาด ให้งดการเดินทางเข้า-ออกนอกพื้นที่โดยไม่มีความจำเป็น การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ รวมถึงการวางจุดบริการแอลกอฮอลล์ ไว้ให้พนักงานได้ทำความสะอาดมือได้บ่อยขึ้น ตลอดจนการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคนที่มาทำงาน และขอฝากให้ทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักมากขึ้นถึงการระบาดของโรค โดยเราต้องรับผิดชอบและทำในส่วนของตนเองให้ดีที่สุด ซึ่ง NDR ได้ใช้มาตรการที่เข้มข้นในการป้องกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามปัญหานี้ไปด้วยกัน