กรุงไทยเลื่อนวันปิดปรับปรุง Krungthai NEXT เป็น 21 และ 24 มกราคม 2564

31

มิติหุ้น-ตามที่ธนาคารกรุงไทยได้แจ้งเรื่อง ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ  ปิดปรับปรุง  Krungthai NEXT Application ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564   ระหว่างเวลา 00.00 –  06.00 น. นั้น ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า

·      ธนาคารได้เลื่อนวันปิดปรับปรุง  Krungthai NEXT Application เป็นวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 00.00 –  06.00 น. สำหรับบริการอื่นๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

·  วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ Krungthai NEXT Application รวมทั้งบริการอื่นๆ ในทุกระบบและช่องทางบริการ ระหว่างเวลา 00.00 – 05.00 น.  

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center หมายเลข  02 111 1111