OR ฉายแววเด่น พี/อีต่ำกลุ่มฯ (22/01/64)

243

มิติหุ้น-OR หุ้นน้องใหม่ IPO ฉายแววเด่น โชว์กระแสเงินสดสูง กำไรโตไม่หยุด แถมจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 30% P/E ต่ำกลุ่มฯ บิ๊ก“จิราพร” โกยเงินระดมทุนขยายปั๊ม-Café Amazon-ธุรกิจรถยนต์ EV ทำเงิน พร้อมจองซื้อ IPO 24 ม.ค.64 นี้

ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR ดำเนินธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) โดย “นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์” รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 2,610,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 22.5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ที่ช่วงราคาเสนอขาย 16.00-18.00 บาทต่อหุ้น

โกยเงินระดมทุนขยายฐาน

โดยรายย่อยสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 24 ม.ค.64 ถึงเวลา 12:00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 ก.พ.64 โดยจัดสรรแบบวิธี Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึง และสำหรับผู้ถือหุ้น ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถจองซื้อได้ที่ บล.กสิกรไทย ในวันที่ 25-28 ม.ค.64 โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “OR” ในต้นเดือนก.พ.64 นี้

โดยบริษัทจะนำเงินระดมทุนไปใช้ในการขยายสถานีบริการน้ำมัน การขยายธุรกิจสำหรับตลาดพาณิชย์ การลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้า การขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ  และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30.0% ของกำไรสุทธิ

เร่งเครื่องธุรกิจเต็มสูบ

พร้อมกันนี้บริษัทตั้งเป้า 5 ปีข้างหน้า (ปี 64-68) จะใช้เงินลงทุน 74,600 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.ธุรกิจน้ำมันสัดส่วน 34.6%, 2. ธุรกิจNon-Oil ราว 28.6%,ธุรกิจต่างประเทศ 21.8% และธุรกิจอื่นๆ 15% รวมถึงการตั้งบริษัทร่วมทุน หรือการซื้อกิจการ (M&A)

โดยตั้งเป้าปี 68 จะขยายสถานีบริการน้ำมันเป็น 3,100 แห่ง จาก 1,968 สาขา และร้านกาแฟ Cafe Amazon เพิ่มเป็น 5,800 สาขา จาก 3,168 สาขา รวมถึงจะสร้างโรงงานเบเกอรี่,โรงงานผงผสมเครื่องดื่ม และศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติขึ้นมาอีกด้วย และให้บริการแท่นชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในเส้นทางหลักทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน OR มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

ROหุ้นP/Eต่ำกลุ่มฯ

ด้าน “นักวิเคราะห์หลักทรัพย์” เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยได้ประเมินอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ของ OR ประมาณ 23.9 – 26.9 เท่า เมื่อเทียบกับบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน ซึ่งมี P/E เฉลี่ยที่ 31.7 เท่า ดังนั้น OR จึงเป็นหุ้นมีความความน่าสนใจ นอกจากนี้ OR มีนโบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆดังนั้น RO เป็นหุ้นน้องใหม่ IPO ที่ไม่ธรรมดาจริงๆ

www.mitihoon.com