28/01/21 ตลาดเทแรงช่วงเช้า บ่ายฟื้นไม่ฟื้นให้ดูตามนี้

87

28/01/21 ตลาดเทแรงช่วงเช้า บ่ายฟื้นไม่ฟื้นให้ดูตามนี้

 

ตัวช่วยคือ:TD BUY #9 + Retracement 61.8%

ช่วงบ่าย เราฝากความหวัง

ไว้กับสิ่งนี้ครับ

 

อย่างไรก็ตามบ่าย

หาก H21 เทรดในกรอบ

909-919 แปลว่าท่าจะแย่

 

สรุปง่ายๆ บ่ายของวันนี้ 28/01/21 หากใครหวังว่าตลาดจะฟื้นได้บ้าง ให้ดู 2 เงื่อนไขดังนี้

1.S50H21>925.00

2.DELTA>515

หากเห็นจะมี Rebound แรงๆ 1 รอบ

 

หากไม่เห็นพบกันใหม่ เมื่อชาติต้องการ

โดยม้าเฉียวดูหุ้น The Future

www.mitihoon.com