ALT ชี้ปี 64 เทรนด์ธุรกิจบิ๊กดาต้ารุ่ง ลุยเจาะลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยว-อาหาร-รีเทลเตรียมการรองรับหลัง Post Covid-19

311

มิติหุ้น-“เอแอลที” ชี้ New Normal ดันยอดใช้อินเตอร์เน็ตในกลุ่มบริษัทขยายตัว 33% เผยปี 64 เทรนด์ธุรกิจบิ๊กดาต้ามาแรง ส่งผลดีต่อบริษัทลูก “สปอทเวิร์คซ์” ซึ่งทำธุรกิจด้าน Big Data เก็บข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเพื่อให้ลูกค้านำมาต่อยอด เน้นเจาะกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม-รีเทลและท่องเที่ยว หวังให้ข้อมูลลูกค้านำมาใช้ประโยชน์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ล่าสุดจับมือหน่วยงานภาครัฐนำร่องให้บริการ จ.ภูเก็ตปลายปีนี้

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า จากวิถีการดำเนินชีวิตปกติใหม่ หรือ New Normal ในปัจจุบันยังส่งผลดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องในปี 2564 และอนาคต เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ลดการเดินทาง และหันมาใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารจากที่บ้านเป็นหลักมีการใช้ Data traffic มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5G มาใช้ ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ Operators มีความจำเป็นต้องขยายโครงสร้างพื้นฐานทั้งเสาสถานีมือถือและโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพิ่มขึ้น จึงมีผลต่อการเติบโตโดยตรงกับธุรกิจของกลุ่ม ALT โดยในปีที่ผ่านมาการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่าย โดยเฉพาะด้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัทในกลุ่ม ALT เติบโตจากประมาณ 900 Gb – 1,200 Gb หรือเพิ่มขึ้น 33% ในช่วงสิ้นปี 2563

นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อบริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) บริษัทลูกที่ ALT ถือหุ้นในสัดส่วน 45% ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการ Free Wifi ในพื้นที่ต่าง ๆ และทำการจัดเก็บข้อมูลเป็น Big Data โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานของผู้บริโภค เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดงานด้านโฆษณา การขายสินค้า ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและถูกเวลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนค่าโฆษณา เนื่องจากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“บริษัท สปอทเวิร์คซ์ ให้บริการ Free Wifi ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในตึกสยามสแควร์ 1, สถานีต่าง ๆ บนรถไฟฟ้าบีทีเอส, สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต แล้วทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรม รวบรวมเป็น Big Data โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้บริการข้อมูล จะอยู่ในกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ค้าปลีก ท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง เช่น ร้านอาหารจานด่วนแถวย่านสีลม ใช้บริการด้านวิเคราะห์ข้อมูลจาก Free Wifi พบว่า ผู้ใช้งานบางส่วนเป็นลูกค้าต่างชาติ จึงปรับเมนูอาหารเพื่อตอบโจทย์กับ Lifestyle และรสชาติของลูกค้า ผลปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 30% และมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง” นางปรีญาภรณ์ กล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวอีกว่า ในปีนี้ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ จะเน้นให้บริการด้านข้อมูลกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดยได้ทำสัญญาร่วมบริการกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเตรียมการให้บริการหลังจากสถานการณ์ Post Covid-19 จะเป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างปลอดภัย และมีข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตอบสนองการให้บริการได้อย่างเข้าถึง รวมทั้งยังเป็นการสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นกับผู้ประกอบการไทย

ส่วนในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งรีเทล จะเน้นการขยายบริการด้านการตลาดแบบเจาะกลุ่มโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก ควบคู่กับพันธมิตรที่เป็นแพลตฟอร์มด้านอาหาร

ที่ผ่านมา big data analytics เติบโตจากการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรกับข้อมูลภายนอก เช่น การวิจัยทางการตลาด และการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีบางอย่าง เพื่อการเก็บข้อมูลทางการตลาด ประสานภาพรวมให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจ และการทำการตลาด ซึ่งจำนวนที่มากขึ้นของข้อมูลและความต้องการในการทำการวิเคราะห์ข้อมูลในตลาดนี้จะช่วยให้ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้

www.mitihoon.com