TQR ฮอต! โรดโชว์ออนไลน์คึกคัก ตอกย้ำผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ จ่อเข้าจดทะเบียนใน mai เร็วๆ นี้

60

บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) แบบครบวงจร เดินหน้าโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โชว์ศักยภาพนายหน้าประกันภัยต่อแบบครบวงจร ชูจุดเด่นบริษัทประกันภัยต่อของคนไทย  มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ พร้อมเข้าจดทะเบียนใน mai เร็วๆ นี้

 

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) เปิดเผยว่า การจัดโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ให้นักลงทุนแบบสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจและแผนงานในอนาคต รวมทั้งได้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของ TQR ที่มีโอกาสขยายตัวได้อีกมากภายหลังจากที่ได้ระดมทุนและนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจ  ซึ่ง TQR มีความพร้อมที่จะระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เร็วๆนี้

“การโรดโชว์ผ่านการไลฟ์สดในครั้งนี้  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทั่วไป โดยดูจากจำนวนผู้เข้าร่วมชมไลฟ์สดอย่างคึกคัก และมีการส่งคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่า TQR คือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อที่บริหารโดยคนไทย และอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ ประกอบกับผลประกอบการที่ผ่านมา มีการเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องทุกปี ที่สำคัญเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมประกันที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ท่ามกลางสภาวะโควิด-19 ที่แพร่ระบาดและยังไม่สามารถควบคุมได้ในขณะนี้  นอกจากนี้ผู้บริหาร TQR  ได้แสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นถึงศักยภาพโดยรวมของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง ฐานะการเงินมั่นคง และในอนาคตยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก ภายหลังจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai”

บมจ.ที คิว อาร์  ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) โดยให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย (Cedant) เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมโดย TQR จะทำหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที่สำคัญ อาทิ คำเสนอขอเอาประกันภัยต่อ (offer)  ประเภทของงาน เงื่อนไขการเอาประกันภัยต่อ ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าของ TQR ทั้งบริษัทประกันภัย (Cedant)  และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)

นอกจากนั้น TQR ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆร่วมกับคู่ค้า ตลอดจน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยและประสานงานให้คู่ค้าของ TQR สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและลดความเสี่ยงทางธุรกิจของคู่ค้า ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์

สำหรับวัตถุประสงค์การเข้าระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) ลงทุนโครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) ระบุว่า การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของ “ที คิว อาร์” ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น ทำให้ TQR มีความสามารถในการแข่งขัน จากประสบการณ์ของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ความเข้าใจในด้านประกันภัยต่อ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานการเงิน ทำให้มั่นใจว่าในอนาคต TQR มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ TQR มีแผนการระดมทุนโดยจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.09% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

www.mitihoon.com