กรุงเทพประกันชีวิต แนะ 3 ตัวเลือก เพื่อชีวิตที่ดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนยุค New Normal

68

มิติหุ้น – หลังจากที่ประเทศไทยต้องกลับมาเผชิญกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งและในหลายจังหวัดได้มีการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด นับว่าการกลับมาของโรคโควิด-19 ระลอกนี้ ส่งผลกระทบต่อ ด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านสุขภาพที่ต้องการความปลอดภัยปราศจากโรค ทำให้หลาย ๆ คน ทุกสายอาชีพหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและชีวิตเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย การวางแผนการเงินเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจ ตลอดจนการปรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตจากแบบเดิมสู่การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงขอแนะนำ 3 ตัวเลือกในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันสำหรับมนุษย์เงินเดือน และฟรีแลนซ์ดังนี้

  1. เลือกไอเท็มป้องกันสุขภาพสร้างความปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีต่อกายและดีต่อใจ มนุษย์เงินเดือน หรืออาชีพฟรีแลนซ์ บางบริษัทไม่ได้มีมาตรการให้ Work From Home จำเป็นอย่างอย่างมากที่ต้องพกไอเท็มที่เป็นเกราะป้องกันโรคโควิด-19 สร้างความปลอดภัยให้กับสุขภาพ ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธีได้มาตรฐานทางการแพทย์ เช่น เลือกใช้หน้ากากอนามัยที่มีตัวกรอง 3 ชั้น มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่น ป้องกันของเหลวซึมผ่าน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอ จาม เป็นต้น ตลอดจนการทำความสะอาดร่างกายให้ปราศเชื้อโรค เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกันหรือเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ ด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
  2. เลือกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ โรคโควิด-19 ที่คุกคามในปัจจุบันทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนทั่วประเทศรวมถึงอาชีพมนุษย์เงินเดือนและฟรีแลนซ์ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากวิถีแบบเดิม ๆ เช่น การก้าวออกจากที่พักอาศัย เพื่อเดินทางไปทำงาน หรือประชุมนอกสถานที่ ต่าง ๆ ต้องพึงปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยลดการสัมผัสใกล้ชิด เว้นระยะห่างกับผู้อื่นรวมถึงคนในครอบครัวอย่างน้อย 1-2 เมตร ตลอดจนเปลี่ยนการทำงานจากเดิมเป็นการทำงานแบบ Work From Home เลือกการทำงานอยู่ที่บ้านพร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือ Remote Working เข้ามาเป็นตัวกลางในการทำงานร่วมกันในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
  3. เลือกวางแผนการเงินเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เกือบ 100% มีสวัสดิการสุขภาพของออฟฟิศอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจในสถานการณ์ที่ต้องนำชีวิตของตนเองมาเสี่ยงกับโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ร่วมกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ ว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราช่วงใด รวมทั้ง กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานที่บ้าน หรือฟรีแลนซ์ ยิ่งจำเป็นต้องวางแผนการเงินเพื่อดูแลสุขภาพของเราให้ดีดี เพราะช่วงเวลางานต่างๆ มีความไม่แน่นอน ประกอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ไม่ได้ลดลง อีกทั้งค่ารักษาพยาบาลที่เราก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนพนักงานบริษัทหรือข้าราชการ ดังนั้นสิ่งที่เหล่ามนุษย์เงินเดือน และฟรีแลนซ์ สามารถเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่ตอนนี้นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพก็คือ รัดเข็มขัดปรับวิถีการใช้เงินให้พอเพียง เริ่มวางแผนการใช้เงิน เพราะการวางแผนการเงินจะทำให้เรามีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด การทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย การวางแผนออมเงิน ตลอดจนการลงทุน ก็อาจทำให้เรามีโอกาสรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างสบาย และอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยวางแผนไม่ให้เงินที่เราเก็บออมไว้หายไป บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงขอแนะนำให้ทุกคนวางแผนประกันสุขภาพไว้ด้วย เพราะหากเรามีความคุ้มครอง ก็หายห่วงเรื่องเงินสำรองที่จำเป็นต้องเก็บให้มากในยามนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะช่วยดูแลคุณ “บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์” สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่ทำให้คุณหมดกังวลทั้งค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินค่าห้อง ครอบคลุมค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของทุกโรงพยาบาลแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่ม พร้อมเพิ่มความคุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวจาก 3 โรคร้าย ตอบโจทย์คนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าอาชีพไหนๆ ก็ครอบคลุมทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกใด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอาชีใด สิ่งสำคัญต้อง การ์ดห้ามตก ทุกคนต้องหันมาดูแลใจสุขภาพตัวเองอย่างถูกวิธี รับมือกับวิถีใหม่ที่เกิดขึ้น พร้อมนำ 3 ตัวเลือกข้างต้น ไปปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมรับมือทุกวิกฤตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

www.mitihoon.com