IP อัดงบซื้อที่ดิน-รง.ผลิตยา มูลค่ารวม 160 ลบ.

144

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา หรือ IP แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยการซื้อที่ดินจำนวน 20 ไร่ โรงงานผลิตยาและเครื่องจักร และทะเบียนยาจำนวน 4 ตำรับ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 จ.พระนครศรีอยุธยา มูลค่ารวมเป็นจำนวน 160 ล้านบาท จากบริษัท เทวา ฟาร์ ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัท

www.mitihoon.com