MFC ส่งกอง “ฟินเทค อินโนเวชั่น” ลุยหุ้นเทคโนโลยีการเงินทั่วโลก-เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน เปิดขายหน่วยลงทุนวันที่ 15 –23 ก.พ.นี้

76

มิติหุ้น – บลจ.เอ็มเอฟซี เสิร์ฟ ”กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น”  (MFC Fintech Innovation Fund : MFTECH) ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ทั่วโลกที่มีศักยภาพสูง เน้นการเติบโต และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงในระยะยาว เตรียมเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 15 -23 ก.พ.64

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ของโลกในทุกด้าน  ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มาใช้ในการสร้างโอกาสและผลตอบแทน  ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของ MFC ที่ต้องการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคนทั่วโลก บริษัทฯมองเป็นโอกาสลงทุนและการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยเตรียมเสนอขายหน่วยลงทุน “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น”  MFC Fintech Innovation Fund หรือ  MFTECH ระหว่างวันที่ 15 -23 กุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 1,000  บาท มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 6 ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุน MFTECH  จะลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมการให้บริการทางการเงิน (Financial Services) และเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เช่น นวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เทคโนโลยี Blockchain เป็นต้น รวมถึงบริษัทที่สร้างรายได้หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา การผลิต และ/หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบริการด้านการเงิน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

MFTECH  จัดสรรการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุน ARK Fintech Innovation (ARKF) (กองทุนหลัก กองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารโดยทีมบริหารกองทุนและทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ ARK Investment Management LLC ARKF มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดย ณ ปัจจุบันมีการลงทุนในบริษัทที่คิดค้นหรือได้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้าน Fintech รวมถึง Blockchain Technology 47 บริษัท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายธนโชติ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับกองทุน MFTECH  จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน และสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

“จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีตัวเร่งให้เร็วขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นวัตกรรมทางการเงินเข้ามามีบทบาท และสนับสนุนการเติบโตของหุ้นฟินเทคเพิ่มขึ้น ซึ่ง MFTECH ถือเป็นกองทุนธีม Fintech แรกของไทยที่ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับเมกะเทรนด์นี้ โดยธีมของ Fintechประกอบด้วย 3 ธีมย่อย ได้แก่ ธีมธุรกรรมทางการเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Transaction), , ธีมระบบบริหารจัดการการเงินดิจิตอล (Digital Financial Solutions) เช่น ระบบช่วยจัดการหน้าร้าน รวมถึงระบบจัดการคลังสินค้า พนักงานขาย และการเข้าถึงลูกค้า และธีมการเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า Blockchain Technology” นายธนโชติ กล่าวในที่สุด

www.mitihoon.com