SALEE ผนึกพันธมิตรรายใหญ่ ฮุบบิ๊กโปรเจ็กต์การไฟฟ้า(15/02/64)

901

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า  บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม หรือ SALEE ทำธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ให้กับผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ หรือ OEM โดย “แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม” เปิดเผยว่า ปัจจุบัน SALEE ได้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน เพื่อเข้ารับงานใหญ่ “การผลิตลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าที่ผลิตจาก Polymer Composites” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลค่าค่อนข้างสูง

                ฮุบงานใหญ่กฟผ.

เนื่องจากปัจจุบัน กฟผ. เตรียมปรับเปลี่ยนระบบจาก “ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าที่ผลิตจากเซรามิก” มาเป็น “ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าที่ผลิตจาก Polymer Composites” เพราะมีน้ำหนักเบา มีความทนทานสูง และราคาถูกกว่า ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตที่สามารถผลิต “ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าที่ผลิตจาก Polymer Composites” ได้ไม่เกิน 3 รายเท่านั้น และ SALEE ก็เป็น 1 ใน 3 ของผู้ผลิตนั้น ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่ SALEE จะมีโอกาสได้รับงานใหญ่ในครั้งนี้ (ปัจจุบันมูลค่าตลาดทั้งระบบอยู่ที่กว่า 1 หมื่นล.)

ส่วนภาคธุรกิจหลักจะเติบโตมากยิ่งขึ้น โดย “กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก คิดเป็นสัดส่วน 28% ของรายได้รวมนั้น บริษัทมีแผนขยายรายได้ให้เพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มสายการผลิตภัณฑ์ที่ีรับจ้างผลิตให้มีความหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ที่ีบริษัทเล็งเห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโต เช่น สายผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องมือแพทย์ และขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่ที่ีมีการส่งเสริมการลงทุนและมีการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น โซนภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น

                ปี64ผลงานโตฉลุย

ขณะที่ “กลุ่มธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า” คิดเป็นสัดส่วน 36% ของรายได้รวม มีแผนเจาะกลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทย , เพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเดิม เพราะปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ด้านการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น ยังมีสินค้าอีกเป็นจำนวนมากที่บริษัทสามารถเข้าไปสนับสนุนด้านการผลิตให้ได้

และ“การผลิตและจำหน่ายพลาสติกประเภทของใช้ในครัวเรือนผ่านโมเดิร์นเทรด”ที่คิดเป็น 35%ของรายได้รวมนั้น ก็เติบโตได้ดี ดังนั้นทั้งปี 64 มั่นใจทั้งกำไรและรายได้จะเติบโตกว่าปี 63 อย่างแน่นอน

www.mitihoon.com