“เซ็นกรุ๊ป” มอบอาหารว่างแก่ผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

56

มิติหุ้น – นายบุญยง ตันสกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวนิชดา เตรียมชัยศรี (ขวาสุด)  ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นกรุ๊ป มอบอาหารว่าง จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อสนับสนุนโครงการ บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ ที่จัดโดยสภากาชาดไทย โดยจะนำไปมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย

www.mitihoon.com