MICRO มาตามนัดปี 63 บุ๊คกำไร 135.09 ลบ. โตกว่า 21% ชงจ่ายปันผล 0.055 บ./หุ้น ส่งซิกปี 64 โตต่อเนื่อง ลุยปล่อยสินเชื่อรถสิบล้อตั้งเป้าเติบโต 30%

132

 

มิติหุ้น-MICRO ประกาศผลงานปี 2563 ฟอร์มสวย ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง โกยกำไร 135.09 ลบ.
โตกว่า 21% รายได้รวมอยู่ที่ 454.05 ลบ.เพิ่มขึ้น 37.49% เทียบกับปีก่อน
โดยรายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น ค่าบริการประกันภัยและประกันวงเงินสินเชื่อ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ ด้านบอร์ดชงจ่ายปันผลหุ้นละ 0.055 บาท ตอบแทนผู้ถือหุ้น และมีมติออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัท เตรียมนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 เม.ย.2564 นี้  กางแผนธุรกิจปี 2564 ลุยปล่อยสินเชื่อรถสิบล้อตั้งเป้าปี 64 เติบโต 30% ขยายพอร์ตแตะ 4,000 ล้านบาท ชี้ความต้องการสินเชื่อรถบรรทุกมือ 2 ขยายตัว พร้อมเร่งเครื่อง มั่นใจคุม NPL สิ้นปีนี้ต่ำกว่า 3% ได้ตามแผน               

นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน เปิดเผยว่า
ผลประกอบการในงวดปี 2563​ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 135.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.30 ล้านบาท เติบโต 21.94% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 110.79 ล้านบาท  โดยมี​รายได้รวมอยู่ที่ 454.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 37.49% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 330.24 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัท และรายได้จากค่าบริการประกันภัยและประกันวงเงิน

“ผลประกอบการในปีที่ผ่านมา มีการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ลูกหนี้เช่าซื้อบางส่วนได้รับผลกระทบ แต่บริษัทฯ ก็มีมาตรการช่วยเหลือ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการ ติดตามและยึดคืนหลักประกันจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระได้โดยเร็ว และนำหลักประกันมาจำหน่ายเพื่อนำกระแสเงินสดกลับมาใช้หมุนเวียนในการปล่อยสินเชื่อ พร้อมกับการคุม NPL สะท้อนธุรกิจรถบรรทุกเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้ง แนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังของทุกปีที่ผ่านมาจะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลิตผลทางการเกษตรเริ่มออก และการขยายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงมั่นใจว่าผลประกอบการปีนี้จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย พร้อมกับการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเตรียมพร้อมรับโอกาสในการเติบโต” นายวิศาลท์ กล่าว

ทั้งนี้เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น และสะท้อนความเชื่อมั่นการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 51,425,000 บาท  หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.08 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 23 เมษายน 2564 วันที่จ่ายปันผล  7 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2564 เชื่อว่าจะมีการขยายตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายขยายพอร์ตสินเชื่อปี 64 อยู่ที่ 4,000 ล้านบาท เติบโตราว 30% จากปีก่อน โดยบริษัทยังเดินหน้าตามแผนในการขยายสาขาเพิ่มอีก 4 สาขา เป็น 16 สาขา จากปี 2563 มี 12 สาขา และภายในปี 65 บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาเป็น 20 สาขา ซึ่งสาขาที่บริษัทจะขยายเพิ่มจะเน้นจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มเต็นท์รถบรรทุกมือสอง ทั้งนี้แผนการขยายสาขาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของบริษัท ให้สามารถเติบราว 30% ในทุกๆ ปี

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วงต่อจากนี้ หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา MICRO พร้อมขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการบริการด้านสินเชื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น Mobile Application และ เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลด้านสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สำหรับแผนธุรกิจระยะยาว บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

www.mitihoon.com