ไอซีบีซี (ไทย) แต่งตั้งผู้บริหาร

385

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง นายเสี่ยวปอ หลี่ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของธนาคาร โดยนายเสี่ยวปอ หลี่ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก Huazhong Technology University และเริ่มงานกับธนาคารไอซีบีซี ประเทศจีน ตั้งแต่ปีค.ศ. 1996 และเคยดำรงตำแหน่ง General Manager ธนาคารไอซีบีซี วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ระหว่างปีค.ศ. 2012-2016 และตำแหน่ง General Manager ธนาคารไอซีบีซี ประเทศบราซิล ระหว่างปีค.ศ. 2016-2021 ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน