ไทยยูเนี่ยน สนับสนุนงบประมาณโครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” แก่มูลนิธิเพื่อคนพิการไทย

72

มิติหุ้น – ไทยยูเนี่ยนมอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิคนพิการไทยภายใต้โครงการ ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการ รวมถึงเด็กๆ ผู้พิการ เพื่อให้พวกเขามีความคล่องตัวในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยมีนายโสฬส ประสงค์ศิลป์ กรรมการมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของไทยยูเนี่ยนที่จะสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจอยู่

www.mitihoon.com