“IRCP” ดึง “ประชา เหตระกูล – กังวาล กุศลธรรมรัตน์” ร่วมบอร์ด เสริมแกร่ง เดินหน้าลุยธุรกิจ เต็มสูบ

210

IRCP” ดึง “ประชา เหตระกูล – กังวาล กุศลธรรมรัตน์” ร่วมบอร์ด เสริมแกร่ง เดินหน้าลุยธุรกิจ เต็มสูบ ตอกย้ำเทิร์นอะราวด์ ชงขออนุมัติผู้ถือหุ้น 9 เม.ย. นี้

นายแดน เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์นชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (IRCP) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 34  ปี เปิดเผยว่า         เพื่อเตรียมความพร้อมในการรุกธุรกิจให้กลับมาเทิร์นอะราวด์และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ล่าสุดคณะกรรมการของบริษัท (บอร์ด) ได้มีมติให้เพิ่มจำนวนกรรมการในบอร์ดของบริษัทเป็น 9 คนจากเดิม 7 คน โดยได้อนุมัติให้แต่งตั้ง นายประชา เหตระกูล       และนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ เข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งบุคคลทั้ง 2 ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งจะเข้ามาสร้างความแข็งแกร่งและเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ ทั้งนี้จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 เมษายน นี้

“คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทสมควรมีกรรมการเพิ่มเติมและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงประวัติ ประสบการณ์การทํางานการอุทิศเวลาให้แก่บริษัท และคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต”  นายแดนกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์นชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะขออนุมัติปรับโครงสร้างทุน ทั้งลดทุน เพิ่มทุนนำสำรองมาล้างขาดทุนสะสม เพื่อให้กลับมาจ่ายเงินปันผลกับผู้ถือหุ้นได้เร็วที่สุด และมีทุนในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทชนะการประมูลของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กว่า 837 ล้านบาท  ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงอนาคตจะผลักดัน บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) (ITG) เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต รวมถึงการหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเป็น New s-curve ให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต