BEAUTY แต่งตั้ง ตันธน มาร์เก็ตติ้ง ตัวแทนจำหน่ายร้านค้าปลีกรายใหญ่ภาคเหนือตอนบน

199

มิติหุ้น – ดร.พีระพงษ์  กิตติเวชโภคาวัฒน์ (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้  BEAUTY ลงนามในสัญญาร่วมกับ นายมนตรี ตันธนะเศรษฐ์ (ที่3จากขวา) กรรมการ บริษัท ตันธน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์  โดยผ่านช่องทางจำหน่ายร้านค้าปลีกรายย่อย ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ลำพูน  ลำปาง  พะเยา แพร่  น่าน ซึ่งมีจุดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นกว่4,000 จุดจำหน่าย ณ สำนักนักงาน ตันธน มาร์เก็ตติ้ง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

www.mitihoon.com