วางกลยุทธ์ฝ่าปัจจัยลบโควิดแรง หุ้น Real Sector ต้องมา

14