PROS สุดยอด! เทรดวันแรก เหนือจอง 100% สร้างประวัติศาสตร์การเข้าพิธีซื้อขายในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก

293

มิติหุ้น – นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS หนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงาน ผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์  กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด  (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PROS ที่ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 27 เมษายน 2564 นี้ เป็นวันแรก โดยราคาเปิดการซื้อขายอยู่ที่ 4 บาท เพิ่มขึ้น 100% จากราคาเสนอประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 2 บาท และนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ความสำร็จในพิธีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์

www.mitihoon.com