UPA โหวตผ่านทุกวาระ

144

มิติหุ้น – คณะกรรมการและทีมผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานปีนี้ “เทิร์นอะราวด์” จากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 46.7 เมกะวัตต์ ,โซลาร์สหกรณ์อุดรฯ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์,โครงการผลิตน้ำประปาใน สปป.ลาว ฯลฯ รวมทั้งล่าสุดจัดตั้งบริษัทย่อย  “แคนนา แคร์”  เพื่อลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจใหม่ รวมถึง กัญชง และกัญชา เสริมธุรกิจ รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาในโครงการพลังงานลมในแถบ AEC ซึ่งจะสนับสนุนผลงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารคิวเฮ้าส์  สาทร เมื่อเร็ว ๆ นี้

www.mitihoon.com