GCAP ปักธงลุยภาคการเกษตร พร้อมช่วยลูกค้าบรรเทาผลกระทบโควิด

126

มิติหุ้น – นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงสินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าผลกระทบภาพรวมทั้งในเรื่องยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้ หรือการขยายเวลาในการผ่อนชำระ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของบริษัท
ทั้งนี้ ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้บริษัทหันกลับมาให้ความสำคัญต่อเรื่องการให้บริการในสินเชื่อที่บริษัทมีความชำนาญโดยเฉพาะในภาคการเกษตรมากขึ้น รวมทั้งการพิจารณาสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบในด้านอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารต้นทุน การคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในไตรมาส 1/2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทลดลง 9.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2564 ขาดทุนสุทธิ 16.8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯมีรายได้อยู่ที่ 65.8 ล้านบาท ลดลง 31.4 ล้านบาท หรือ 32.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 97.2 ล้านบาท
“แม้ว่าการช่วยเหลือจะส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัท แต่เพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าและบริษัทฯยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ บริษัทฯก็พร้อมที่จะแบ่งเบาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อประคับประคองทั้งในส่วนของลูกค้าและในส่วนของบริษัทฯให้ยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ได้” นายอนุวัตร กล่าว
นายอนุวัตร กล่าวอีกว่า  คณะกรรมการบริษัทได้มอบความไว้วางใจ ให้เข้ามารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา  และจากความตั้งใจในการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรให้ปรับตำแหน่งใหม่เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา  โดยผมพร้อมจะเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยจะนำประสบการณ์ในด้านการบริหารในธุรกิจต่างๆเข้ามาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์ธุรกิจของสถาบันการเงินด้วย
ทั้งนี้ โดยส่วนตัวยังเชื่อว่าธุรกิจภาคการเกษตรยังเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ และยังมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับอีกหลายภาคธุรกิจ เห็นได้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นแม้ว่าปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ภาคการเกษตรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงเนื่องจากผู้คนยังมีความจำเป็นในเรื่องการบริโภค

www.mitihoon.com