หุ้น AP กำไรผ่านระดับสูงสุดไปแล้ว (ปรับลดคำแนะนำจากซื้อ เป็น ถือ)

308

บริษัท  จำกัด (มหาชน) หรือ AP รายงานกำไร 1Q21 ที่แข็งแกร่งที่ 1.4พันลบ. เพิ่มขึ้น 49% qoq และ 127% yoy ผลประกอบการดีกว่าคาดการณ์ของเราและตลาด 19% และ 12% ประเด็นบวกมาจาก ยอดโอนที่อยู่อาศัยสูงกว่าคาด โดยเฉพาะโครงการแนวราบซึ่งทำระดับสูงสุดใหม่ที่ 8พันลบ. เพิ่มขึ้น 37% qoq และ 83% yoy อัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับที่ดีที่ 31.5% ลดลง yoy จาก 32% จากส่วนผสมผลิตภัณฑ์ แต่ดีขึ้น qoq จาก 30% ในไตรมาสก่อนหน้าแม้ว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดที่อยู่อาศัย

จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งใน 1Q21 เราปรับคาดการณ์กำไรปี FY21-23 ขึ้น 8%, 2% และ 9% ตามลำดับ รายได้การโอนจากโครงการแนวราบมีแนวโน้มสูงกว่าที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านี้ และโครงการแนวราบของ AP มีแนวโน้มเชิงบวกจากความนิยมผู้บริโภคที่เปลี่ยนมายังที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น โดยเฉพาะหลังการระบาดของ Covid-19 รอบใหม่ในปีนี้

เราปรับคาดการณ์กำไรปี FY21-23 ขึ้น 2-9% จากผลประกอบการ ที่แข็งแกร่งใน 1Q21 สูงกว่าคาดการณ์ของเราและตลาด หนุนจากยอดโอนโครงการแนวราบที่ดีกว่าคาดจากความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหลังการระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ราคาเป้าหมายใหม่ของ AP ที่ 8.9บาท เทียบเท่า PE 7x ของ FY21 EPS ที่ 1.27บาท หลังรวมผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากโครงการแนวราบหลังกการระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 อย่างไรก็ตามอัพไซด์สู่ราคาเป้าหมายใหม่ของเราค่อนข้างจำกัด หลังราคาหุ้นปรับตัวขึนในรอบ 2 เดือนที่ผ่าน เราปรับคำแนะนำ AP จาก ซื้อ ลงสู่ ถือ AP อาจมีกำไรที่แข็งแกร่ง ใน 1Q21 แต่มีแนวโน้มจะอ่อนแอลงใน 2Q21 จากกิจกรรมการเปิดโครงการใหม่ที่อ่อนแอใน 1H21

Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

www.mitihoon.com