UPA โชว์ไตรมาส 1/64 กำไรพุ่ง 162.50 %

199

มิติหุ้น – นายวิชญ์ สุวรรณศรี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1/64 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) มีมีกำไรสุทธิ 7.98  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.04 ล้านบาท หรือ 162.50 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 4.94  ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 50.13 ล้านบาท จาก 14.87 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปีก่อน  ถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากปี 2563

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการขยายพอร์ตลงทุนโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จากการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม Song Luy 1 Solar Power ขนาดกำลังผลิต 46.78 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม ที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) และเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาตั้งแต่ปลายปี 2563 และจะเริ่มรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2564 ขณะเดียวกัน ยังมีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่เดิม และโครงการอื่นๆ สนับสนุน ได้แก่ โซลาร์สหกรณ์ในประเทศ 7.95 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดอุดรธานี และโครงการผลิตน้ำประปาในสปป.ลาว สนับสนุน

“ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเข้มข้นในทุกธุรกิจ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ สนับสนันธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งในไตรมาส 1/64  กำไรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม  และบริษัทฯก็ยังมีธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแผนการขยายธุรกิจใหม่ผลิตและจำหน่ายกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เชื่อว่าจะทำให้รายได้และกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด และสร้างผลตอบแทนทีดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต”

นายกวิน เฉลิมโรจน์  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(วันที่ 13 พฤษภาคม 64 ) มีมติอนุมัติให้บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ( Canna Care )  เข้าลงทุนใน บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด GTG  ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา (cannabis) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา

โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิม GTG จำนวน 167,293 หุ้น  จากบริษัท ไทย-ออสเตรเลี่ยน รีซอสเซส จำกัด และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GTG จำนวน 184,900 หุ้น รวมเป็นจำนวน  352,193 หุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 77,143,360 บาท และภายหลังจากการทำรายการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ Canna Care จะถือหุ้นทั้งหมดใน GTG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GTG ภายหลังจากที่ GTGประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามแผนที่วางไว้

www.mitihoon.com