5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้#1.IVLชนะการประมูลในการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

83

5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้#1.IVLชนะการประมูลในการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Polyethylene Terephthalate: rPET)ของบริษัท CarbonLite Holdings LLC และบริษัทย่อย ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกำลังการผลิตรวมทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่ 92,000 ตันต่อปี ซึ่งประกอบด้วยเม็ดพลาสติก rPET (rPET pellets) 48,000 ตัน และเกล็ดพลาสติก (flakes) 44,000 ตัน ทำให้ IVL เข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้ในการปรับเพิ่มกำลังการผลิตในผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้เพิ่มสูงขึ้นถึง 750,000 ตันต่อปีภายในปี 68 ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/64