ผถห.WP อนุมัติผ่านทุกวาระ

79

มิติหุ้น – คุณจุลจิตต์ บุณยเกตุ (คนกลาง แถวนั่ง) ประธานกรรมการ และคุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ( ที่ 2 จากซ้าย แถวนั่ง)  ประธานกรรมการบริหาร  พร้อมคณะกรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ประเมินภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก ตามความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งเพิ่มเติมให้กับการลงทุนที่มีในปัจจุบัน เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น

www.mitihoon.com