เครือเฮอริเทจ มอบกล่อง-ลังกระดาษ แก่ SCGP เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ รองรับผู้ป่วยโควิด-19″

203

มิติหุ้น – บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มอบกล่อง-ลังกระดาษ ลูกฟูกที่ไม่ได้ใช้แล้ว จำนวน 2,160 กิโลกรัม เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ โดยมี วราสิทธิ ตันติอนุวัต (กลาง) ผู้จัดการโรงงาน เครือเฮอริเทจ และพนักงานเป็นตัวแทนส่งมอบ แด่บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ภายใต้ “โครงการ รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี” โดยทาง SCGP จะส่งมอบแก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ซึ่งเตียงสนามกระดาษ 1 เตียง ใช้กระดาษรีไซเคิลประมาณ 14 กิโลกรัม ในจำนวนดังกล่าวจึงสามารถผลิตเตียงสนามได้กว่า 150 เตียง คุณสมบัติของเตียงสนามกระดาษคือ มีน้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และเมื่อใช้แล้วสามารถเผาทำลายได้ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานเฮอริเทจ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสุมทรสาคร เมื่อวันก่อน

www.mitihoon.com