SMT ทุ่มงบกว่า 1.6 ลบ. ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้พนง.กว่า 800 คน

77

มิติหุ้น –  แหล่งข่าวระดับสูงภายในบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT เปิดเผยว่า จากการที่ทางรัฐบาลเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้แล้วนั้น ทางบริษัทได้ใช้งบประมาณกว่า 1.6 ลบ. จองฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานทั้งหมดรวมกว่า 800 คน โดยได้ติดต่อผ่านทาง สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนได้ในปลายเดือนมิถุนายนนี้ โดยทางบริษัทได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของบริษัท และบริษัทได้ทำประกันครอบคลุมการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต เนื่องจากการฉีดวัคซีนให้พนักงานเท่าเทียมกับความช่วยเหลือที่รัฐบาลให้ด้วย การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ทางบริษัทต้องการปกป้อง ดูแลสุขภาพของพนักงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ได้โดยไม่ต้องกังวล อีกทั้งเพื่อปัองกันความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึงความเสียหายต่อธุรกิจของลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในการต่อสู้ป้องกันโรคระบาด เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

www.mitihoon.com