MRT แจ้งพนักงานประจำสถานี สถานีหลักสอง ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19

14

มิติหุ้น – บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้รับรายงานยืนยันว่ามีพนักงานประจำสถานี สถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 1 ราย โดยมีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : เวลา 14.00-23.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีหลักสอง

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564 : เวลา 22.00-07.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีหลักสอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : เวลา 16.00 น. ไปฉีดวัคซีน เวลา 22.00-07.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีหลักสอง

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 : วันหยุด

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 : เวลา 14.00-23.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีหลักสอง

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 : เวลา 14.00-17.30 น. ปฏิบัติงานที่สถานีหลักสอง เวลา 17.30 น. ได้รับแจ้งบุคคลในครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด-19 ได้รับคำสั่งให้หยุดปฏิบัติงานและกักตัวอยู่ที่บ้าน

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2564 : หยุดงานกักตัวอยู่ที่บ้าน

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 : ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการเหนื่อยง่าย จมูกไม่ได้กลิ่นและลิ้นไม่รับรส

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 : โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

***ขณะปฏิบัติงานพนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา***

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดให้ไปรับการตรวจหาเชื้อทันที และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณสถานีเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและของพนักงานเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา      หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีให้บริการทุกสถานี และสแกนไทยชนะเมื่อเข้า-ออกจากขบวนรถ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน

www.mitihoon.com