5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้ #3. IVL ลุยเจรจาพิเศษกับUltrapar เข้าเทกบ.ย่อยในบราซิล

25

5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้
#3. IVL เผยอยู่ระหว่างเจรจาแต่เพียงผู้เดียว (exclusive negotiation) กับบริษัท Ultrapar Participações S.A. (Ultrapar) ถึงความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อบริษัท Oxiteno S.A. Indústria e Comércio ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ Ultrapa โดยขณะนี้บริษัทยังไม่มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือข้อผูกพันใดๆ ระหว่างคู่สัญญา และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว โดยประเมินหากการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สำเร็จจะช่วยเร่งธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides and Derivatives หรือ IOD) ของไอวีแอลอย่างเต็มที่ โดยสามารถนำผลิตภัณฑ์สารลดแรงตึงผิวเข้าสู่ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทันที