#ตลท. (มิติหุ้น)แจ้งเตือน นลท.กรณีเปิดซื้อขายชั่วคราว SP ของหลักทรัพย์ MAX และ NOK

108

#ตลท. (มิติหุ้น)แจ้งเตือน นลท.กรณีเปิดซื้อขายชั่วคราว SP ของหลักทรัพย์ MAX และ NOK ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่า MAX และ NOK จะส่งงบการเงินครบถ้วน